Rośliny pionierskie

rośliny Pionierskie Rośliny pionierskie to rośliny, które jako pierwsze zasiedlają miejsca o skrajnie niekorzystnych warunkach glebowych (skały, hałdy poprzemysłowe, nieużytki, gleby ubogie w wodę i składniki pokarmowe), pozbawione całkowicie innej …