Rośliny pionierskie

rośliny Pionierskie Rośliny pionierskie to rośliny, które jako pierwsze zasiedlają miejsca o skrajnie niekorzystnych warunkach glebowych (skały, hałdy poprzemysłowe, nieużytki, gleby ubogie w wodę i składniki pokarmowe), pozbawione całkowicie innej …

Arboreta w Polsce

Arboretum (ogród leśny, ogród dendrologiczny) miejsce uprawy drzew i krzewów do celów naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz kolekcja drzew i krzewów, najczęściej obcego pochodzenia. Mapa arboretów w Polsce          …