Ogrody botaniczne w Polsce


Ogród botaniczny jest miejscem uprawy roślin przeznaczonym do prowadzenia działalności naukowej, ochrony i odnowy gatunków zagrożonych wyginięciem, edukacji oraz do odpoczynku dla zwiedzających. W ogrodzie botanicznym rośliny wysadzane są według określonego porządku (np. według stref klimatycznych, sposobu uprawy, zastosowania). Rośliny w ogrodzie botanicznym są dokładnie oznaczone i opisane nazwą gatunkową, podana jest przynależność do rodziny oraz miejsce pochodzenia.

Przegląd ogrodów botanicznych w Polsce


Bydgoszcz – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Bydgoszcz – Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Gdańsk Oliwa – Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku

Gołub – Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Kraków – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Łódź – Ogród Botaniczny i Palmiarnia

Lublin – Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej

Mikołów – Śląski Ogród Botaniczny 

Poznań – Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Warszawa – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa Powsin – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk

Wrocław – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakopane – Górski Ogród Botaniczny

Zielona Góra – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zabrze – Miejski Ogród Botaniczny


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

8 + 2 =