Jak zrobić sadzonki zdrewniałe

Sadzonki te sporządza się w okresie bezlistnym („gołe patyki” zbierane w XI-XII), ukorzeniają się one znacznie dłużej niż sadzonki zielne czy półzdrewniałe, ale nie więdną tak szybko jak ulistnione sadzonki zielne. Jest to jeden z najprostszych sposobów rozmnażania wegetatywnego – technika cięcia jest nieskomplikowana, sadzonki można wysadzać wprost do gruntu, a zimowy termin cięcia sadzonek pozwala na zagospodarowanie „martwego” sezonu w ogrodzie. Nie musimy dysponować mnożarkami z systemem zamgławiania, ani nieustannie sprawdzać temperatury w pomieszczeniach. Sadzonki zdrewniałe sporządzamy przede wszystkim z tych gatunków, które wytwarzają stosunkowo grube pędy (w przybliżeniu grubości ołówka). Doskonale ukorzeniają się tym sposobem: ligustr, budleja, dereń biały,…

Jak zrobić sadzonki zielne

Do sporządzania sadzonek wycinamy jednoroczne, proste, zdrowe pędy.Pędy na czas cięcia sadzonek umieszczamy w wilgotnym worku foliowym i wkładamy do chłodni (lodówki)Sadzonki zielne sporządzamy wtedy, gdy pędy nie są jeszcze zdrewniałe, a już są dobrze rozwinięte i wystarczająco długie. Najlepiej sporządzać je w VII, najpóźniej do połowy VIII. Jest to sposób wymagający chyba największej pracy ze strony szkółkarza, choć najszybciej uzyskujemy ukorzenione sadzonki. Sadzonki te są pobierane z liśćmi, więc intensywnie transpirują (parują z liści), co w połączeniu z wysokimi temperaturami w lipcu i niską wilgotnością powietrza powoduje natychmiastowe więdnięcie sadzonek. Dlatego sukces w ukorzenieniu można uzyskać tylko przy zapewnieniu intensywnego zraszania i wietrzenia pomieszczeń z sadzonkami. Zdecydowanie łatwiejsze w pielęgnacji, choć dłużej ukorzeniające się są sadzonki półzdrewniałe i zdrewniałe.

Rozmnażanie generatywne

Nasiona szałwii błyszczącejJest to rozmnażanie płciowe, przy pomocy nasion. W ten sposób rozmnażamy wszystkie rośliny jednoroczne i dwuletnie, wiele bylin oraz krzewów i drzew. Musimy pamiętać, że otrzymanie zdrowego i dobrze rozwijającego się materiału roślinnego jest pewniejsze, jeżeli wykorzystamy do rozmnażania nasiona z roślin miejscowego pochodzenia lub pochodzących z podobnych warunków klimatycznych.

Zalety tego sposobu rozmnażania to:

 • otrzymanie jednorazowo dużej liczby osobników;
 • duża zdrowotność otrzymanych roślin;
 • możliwość otrzymania roślin o nowych kombinacjach cech (cenione przez hodowców pracujących nad nowymi odmianami).

Rozmnażanie generatywne ma też wady:

 • otrzymujemy zróżnicowany, niejednorodny materiał (w zależności od gatunku);

 • rośliny późno wchodzą w okres kwitnienia i owocowania (szczególnie niepożądane w przypadku drzew ozdobnych z owoców);

 • przy wielu gatunkach trudno pozyskać wartościowy materiał siewny;

 • wiele gatunków ma długi lub bardzo długi okres spoczynku i kiełkowania nasion.

Rozmnażanie roślin ozdobnych

[quote width=”auto” align=”left|right|none” border=”COLOR” color=”COLOR” title=””]Rośliny do ogrodu i mieszkania możemy pozyskiwać w dwojaki sposób: kupując dorosłe rośliny w sklepach ogrodniczych lub rozmnażając posiadane już egzemplarze. Ten pierwszy sposób, aczkolwiek łatwy, jest dość kosztowny, szczególnie gdy mamy do obsadzenia duże powierzchnie. Polecam go szczególnie wtedy, gdy natrafimy na jakiś wyjątkowej urody okaz. Zdecydowanie jednak zachęcam wszystkich do zainteresowania się mnożeniem roślin we własnym zakresie, rozpoczynając swoją twórczą przygodę od „włożenia do słoika z wodą zaszczepki kwiatka doniczkowego”.[/quote] Rośliny rozmnażają się płciowo (generatywnie, przez nasiona) i bezpłciowo (wegetatywnie). Rozmnażanie płciowe gwarantuje wymianę materiału genetycznego i mniejszą lub większą zmienność genetyczną. Rozmnażanie…

Rozmnażanie wegetatywne

Ukorzeniona sadzonka powojnikaJest to rozmnażanie wykorzystujące zdolności restytucyjne roślin (są zdolne odbudowywać organy dzięki tkance twórczej). Ogromną zaletą tego rozmnażania jest otrzymywanie potomstwa identycznego jak roślina mateczna. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku rozmnażania cennych odmian. Rozmnażanie wegetatywne jest stosunkowo szybkie, a otrzymany materiał znacznie szybciej kwitnie i owocuje niż rozmnażany z nasion.

W ogrodnictwie stosuje się wiele różnych sposobów rozmnażania wegetatywnego, wiele z nich dodatkowo modyfikuje się do potrzeb gatunku czy odmiany. Zasadniczo wyróżniamy rozmnażanie przez:

 • sadzonki: pędowe (zielne, półzdrewniałe, zdrewniałe), liściowe, łuskowe, korzeniowe;

 • podział

 • odkłady poziome i pionowe (kopczykowanie)

 • odrosty korzeniowe

 • okulizacja i szczepienie

 • in vitro

 • zarodniki (paprocie)

Dodatkową zaletą rozmnażania wegetatywnego jest szybsze wchodzenie w okres kwitnienia i owocowania (szczególnie ważne w przypadku otrzymywania drzew i krzewów owocowych). Pobrane części wegetatywne (pędy, liście, korzenie) mają wiek rośliny matecznej, dlatego cała roślina potomna będzie tak stara jak jej „rodzic”.