Sadzenie roślin cebulowych


Do tej grupy roślin należą tulipany, narcyzy, hiacynty, lilie, przebiśniegi, śnieżyce, szafirki, krokusy, śniedki i wiele innych opisanych w dziale cebulowe. Są to rośliny wieloletnie, które ze względu na wrażliwość na nadmierną wilgotność gleby muszą być corocznie wykopywane z ogrodu na okres lata i przechowywane do jesieni w pomieszczeniach. Cykl uprawy tej grupy roślin na  przykładzie tulipana ilustruje poniższy rysunek:

Cykl uprawy roślin cebulowych na przykładzie tulipana
Cykl uprawy roślin cebulowych na przykładzie tulipana
Terminy sadzenia

W zależności od gatunku (patrz: szczegółowe opisy) okres sadzenia trwa od końca lipca (narcyzy, zimowity) do października (tulipany). odpowiedni termin sadzenia jest bardzo ważny, ponieważ do zimy cebule muszą się dobrze ukorzenić w temperaturze ściśle uzależnionej od gatunku. Zbyt wczesne sadzenie cebul może spowodować przedwczesne wybicie liści i pędów, a zahamowanie rozwoju korzeni (zbyt wysoka temperatura). Takie “jesienne” liście są bardzo narażone na działanie mrozu. Ponadto zbyt wysoka temperatura wczesną jesienią sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Zbyt późne sadzenie może spowodować z kolei, że cebule nie zdążą się ukorzenić przed zimą i będą miały przez to opóźniony rozwój wiosną.

Przybliżone terminy sadzenia wybranych rodzajów roślin cebulowych przedstawia tabela:

nazwa rodzajowa termin sadzenia do gruntu
narcyzy k. VIII-IX
zimowity k. VII – VIII
krokusy jesienne VIII
śnieżyca wiosenna VIII
szafirki VIII – IX
śnieżyczka przebiśnieg VIII – IX
śniedki VIII – IX
lilie VIII – pocz. X
szachownice IX
krokusy wiosenne IX/X
cebulice IX – X
tulipany poł. IX – poł. X
hiacynty IX
czosnki X
kosaćce cebulowe koniec IX
Głębokość sadzenia
Głębokość sadzenia cebul
Głębokość sadzenia cebul

Każda cebula musi być posadzona na ściśle określoną głębokość. Głębokość zależy przede wszystkim od wielkości cebuli (cecha gatunkowa i odmianowa) – przyjmuje się zasadę trzech wysokości cebuli (patrz rysunek). Zgodnie z tą zasadą cebule mniejsze sadzimy płycej, a większe głębiej. Ponadto na glebach lżejszych powinno się sadzić cebule nieco głębiej niż na ciężkich i zlewnych.

Zabiegi ochronne przed sadzeniem

Cebule, szczególnie  otwarte, są bardzo wrażliwe na choroby grzybowe i powinny być przed sadzeniem zabezpieczone przed nimi. Najgroźniejsza choroba grzybowa to fuzarioza, której rozwój szczególnie nasila się podczas ciepłej i wilgotnej jesieni. Aby zapobiec rozwojowi i rozprzestrzenianiu się tej choroby stosuje się zabieg zaprawiania cebul przed sadzeniem. Polega on na moczeniu cebul w preparatach grzybobójczych zgodnie z aktualnym kalendarzem ochrony roślin ozdobnych. Do zaprawiania wybierać należy preparaty zawierające Kaptan, Topsin M lub Funaben. W sporządzonym roztworze moczy się całe cebule od 1/2 do 1 godziny (w zależności od preparatu i stężenia – warto przeczytać instrukcję na opakowaniu).

Technika sadzenia
Sadzenie cebul - metoda zagonowa
Sadzenie cebul – metoda zagonowa

Zależy od przeznaczenia sadzonych roślin cebulowych. Najbardziej znana jest metoda zagonowa. Polega ona na wykopaniu rowka (zagon 1 na rysunku po prawo), umieszczeniu na jego dnie cebul i zasypaniu go ziemią pochodzącą z następnego rowka (zagon 2). Dzięki tej metodzie wszystkie cebule posadzone są na tej samej głębokości i w równych odstępach od siebie. Takie sadzenie “pod sznurek” jest przydatne na dużych plantacjach, ponieważ ułatwione są wszelkie zabiegi pielęgnacyjne. Nie ma tu jednak tak pożądanego w ogrodach przydomowych efektu nieregularności.

Sadzenie cebul - metoda holenderska
Sadzenie cebul – metoda holenderska

Jeśli natomiast chcemy uzyskać nieregularną rabatę wiosenną to warto zastosować tzw. metodę holenderską, która jest odmianą metody zagonowej. Polega ona na wykopaniu dołka, najlepiej o nieregularnych kształtach i ułożeniu na wyrównanym dnie dołka cebul według własnej fantazji, pamiętając jednak, że cebule muszą być podobnej wielkości.

Koszyczek do sadzenia cebul
Koszyczek do sadzenia cebul

Cebule można też sadzić w różnego rodzaju pojemnikach, które po pierwsze ułatwiają późniejsze wykopywanie cebul, a po drugie zabezpieczają przed gryzoniami.  Dno pojemnika wysypuje się płytką warstwą podłoża, na nim układa cebule i tak wypełniony pojemnik wkłada się np. do dołka wykopanego zgodnie z metodą holenderską.

Cebule można także sadzić pojedynczo w dowolnych miejscach ogrodu. Kwitnące w przypadkowych miejscach wiosenne rośliny cebulowe dają bardzo miły efekt, są jednak dość niewygodne w pielęgnacji oraz trudne do odszukania podczas wykopywania cebul. Pomocnym narzędziem do takiego sadzenia cebul jest specjalna sadzarka. Często stosuje się sadzenie cebul na trawnikach. Idea takiej metody jest bardzo piękna – trawnik kwitnący wiosną! Należy jednak pamiętać, że ekspansywna trawa bardzo szybko zagłuszy rośliny cebulowe, a pielęgnacja roślin i wykopywanie cebul wręcz niemożliwe. Jedynie narcyzy całkiem nieźle radzą sobie wśród trawy, a ponadto są niejadalne dla gryzoni.

Niezależnie od metody sadzenia, po zasypaniu cebul ziemią powierzchnię gleby dokładnie wyrównujemy, aby nie tworzyły się dołki, w których mogłyby się tworzyć zastoiska wody, a następnie teren obsadzony cebulami obficie podlewamy.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.