Rośliny ekspansywne


Rośliny ekspansywne to gatunki wyjątkowo mocno rozprzestrzeniające się, będące dużym zagrożeniem dla sąsiadujących roślin. Ekspansja tych gatunków może być związana z:

Wprowadzenie roślin ekspansywnych do ogrodu, szczególnie małego, należy bardzo dokładnie przemyśleć. Niekontrolowane potrafią w krótkim czasie zagłuszyć wszystko dookoła i opanować niemal cały ogród. Gatunki wytwarzające kłącza lub podziemne rozłogi warto odgraniczyć od pozostałych roślin np. plastikowym głęboko wkopanym pierścieniem czy pojemnikiem, można też systematycznie okopywać ostrym szpadlem zewnętrzne części karpy korzeniowej. Te z kolei, które łatwo rozsiewają się, przycinamy po kwitnieniu nie dopuszczając do wytwarzania nasion.

Rośliny ekspansywne są nieocenione w dużych ogrodach, szczególnie gdy nie mamy czasu na systematyczną pielęgnację. Dzięki szybkiemu rozrastaniu się i niewielkim wymaganiom siedliskowym w krótkim czasie tworzą piękne barwne plamy i nie dopuszczają do rozwoju chwastów.

2
Rośliny ozdobne