Zebrane z trawnika


Zebrane z trawnika liście drzew i krzewów liściastych możemy spróbować oznaczyć dzięki zamieszczonym poniżej zdjęciom. Oczywiście warto w celu oznaczenia posłużyć się specjalistyczną literaturą ze szczegółowymi rysunkami. Szczególnie zachęcam do korzystania z książki „Dendrologia” aut. W. Seneta, J. Dolatowski (wyd. PWN)

Rośliny ozdobne