Rośliny pionierskie


rośliny pionierskie
Brzoza brodawkowata jest rośliną pionierską

Rośliny pionierskie to takie, które jako pierwsze zasiedlają miejsca o skrajnie niekorzystnych warunkach glebowych (skały, hałdy poprzemysłowe, nieużytki, gleby ubogie w wodę i składniki pokarmowe), pozbawione całkowicie innej roślinności.

Gatunki pionierskie mają ogromny wpływ na powstawanie nowej gleby, przygotowują grunt pod wzrost i rozwój innych roślin.

Rośliny pionierskie mają niewielkie wymagania glebowe, wytwarzają dużą ilość nasion, często lekkich zaopatrzonych w aparat lotny (łatwo przenoszone przez wiatr na duże odległości), często wchodzą w symbiozę z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny, szybko rosną.

0
Rośliny ozdobne