Populus – topola


Topole są drzewami dorastającymi do 40 m wysokości, rosną bardzo szybko, ale są krótkowieczne. W polskiej florze występują 3 gatunki – P.alba, P.nigra i P.tremula oraz ich mieszańce.

Pędy są najczęściej okrągłe, wyraźnie widać krótko- i długopędy. Pączki liściowe są okryte wieloma łuskami, często lepkie od balsamicznej wydzieliny (np. P.simonii). Liście są pojedyncze, całobrzegie lub tylko czasami lekko klapowane. Topole są roślinami wiatropylnymi i dwupiennymi, kwiaty są zebrane w zwisające kotki, męskie z czerwonymi pylnikami. Kwitną wczesną wiosną, jeszcze przed rozwojem liści. Owocem jest torebka z licznymi nasionami zaopatrzonymi w miękki, biały puch, podobny do waty. Owoce dojrzewają późną wiosną (V-VI) i są utrapieniem w terenach zielonych, dlatego zalecane jest sadzenie osobników męskich (nie wytwarzają owoców).

Są to cenne drzewa zarówno ozdobne jak i użytkowe. Dekoracyjny bywa pokrój (strzelisty, rozłożysty, zwisający – w zależności od gatunku i odmiany) oraz liście przebarwiające się jesienią na żółty kolor. W miastach topole są cennymi drzewami sadzonymi wzdłuż ulic i chodników (często stosowane są do tego celu nieodpowiednie odmiany i gatunki).

Do wad ograniczających zastosowanie topól w nasadzeniach miejskich należałoby zaliczyć:

  • zaśmiecanie ulic nasionami, wywoływanie reakcji uczuleniowych (tylko osobniki żeńskie);
  • krótkowieczność, łamliwość starszych konarów;
  • kłopotliwe odrosty korzeniowe (P. alba).

Nie sposób jednak przytoczyć szeregu zalet, dzięki którym topole są tak szeroko stosowane w nasadzeniach miejskich:

  • szybki wzrost (uzyskiwanie szybkich efektów dekoracyjnych);
  • ogromna wytrzymałość na zanieczyszczone miejskie powietrze; – wzmacnianie gleby rozbudowanym systemem korzeniowym (rekultywacja zniszczonych gleb);
  • łatwe rozmnażanie.

Drewno topól jest cennym materiałem opałowym (topole szybko uzyskują wartość rębną) jest też stosowane w przemyśle celulozowo-papierniczym. Topole lubią gleby wilgotne i żyzne (pochodzą najczęściej z dolin rzecznych), nie znoszą kwaśnych i zabagnionych gleb, z kolei na glebach suchych i piaszczystych chorują. Są roślinami wybitnie światłolubnymi, w cieniu lub silnym zwarciu rosną wolniej i są podatniejsze na choroby, a nawet giną. Są odporne na mrozy, tylko niektóre topole chińskie i północnoamerykańskie mogą przemarzać w surowe zimy (np. P.simonii).

Topole rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie przez sadzonki zdrewniałe, rzadziej zielne (dla gatunków trudno ukorzeniających się). Można też stosować wysiew nasion natychmiast po zbiorze (bardzo szybko tracą siłę kiełkowania!) i tylko w wysokiej wilgotności. Nasiona kiełkują już po kilku dniach.


0

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rośliny ozdobne