Rozmnażanie roślin ozdobnych


Rośliny do ogrodu i mieszkania możemy pozyskiwać w dwojaki sposób: kupując dorosłe rośliny w sklepach ogrodniczych lub rozmnażając posiadane już egzemplarze. Ten pierwszy sposób, aczkolwiek łatwy, jest dość kosztowny, szczególnie gdy mamy do obsadzenia duże powierzchnie. Polecam go szczególnie wtedy, gdy natrafimy na jakiś wyjątkowej urody okaz. Zdecydowanie jednak zachęcam wszystkich do zainteresowania się mnożeniem roślin we własnym zakresie, rozpoczynając swoją twórczą przygodę od „włożenia do słoika z wodą zaszczepki kwiatka doniczkowego”.

Rośliny rozmnażają się płciowo (generatywnie, przez nasiona) i bezpłciowo (wegetatywnie).

Rozmnażanie płciowe gwarantuje wymianę materiału genetycznego i mniejszą lub większą zmienność genetyczną. Rozmnażanie wegetatywne pozwala na uzyskanie materiału identycznego pod względem genetycznym i umożliwia zachowanie tych cech rośliny, które ogrodnikowi przypadły do gustu.


1

Rośliny ozdobne