Wysiew


Nasiona śnieuliczki
Wydobyte nasiona śnieguliczki

Wysiew nasion to dla wielu gatunków najszybszy sposób rozmnażania.

Nasiona powstają w wyniku procesu płciowego zachodzącego w organach generatywnych roślin (najczęściej w kwiatach). W wyniku zapłodnienia powstaje zarodek, który posiada cechy obojga osobników. Zarodek zostaje otoczony łupiną i powstaje nasienie. Nasiona wielu roślin ozdobnych wykorzystujemy do rozmnażania, dla wielu gatunków jest to jedyny sposób rozmnażania na masową skalę ogrodniczą. Są też gatunki, które albo bardzo słabo zawiązują nasiona, albo ich nasiona są tak mocno zróżnicowane genetycznie, że wykorzystuje się je wyłącznie w pracy hodowlanej.

Omawiając zagadnienie wysiewu nasion trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na termin wysiewu różnych grup roślin.

Terminy wysiewu roślin ozdobnych

  • wiosna – to główny termin wysiewu roślin ozdobnych. W tym czasie wysiewamy nasiona roślin jednorocznych (wcześniej – produkowane z rozsady, później – wysiewane wprost do gruntu), większość dwuletnich, część bylin i większość roślin drzewiastych (szczególnie tych, których nasiona przeszły stratyfikację).
  • lato – to termin wysiewu niektórych gatunków dwuletnich (np. bratka), bylin o nasionach szybko tracących zdolność kiełkowania (muszą być wysiane zaraz po zbiorze – np. ciemierniki, pełniki, sasanki), niektórych drzew i krzewów (np. klon srebrzysty, wrzosy).
  • jesień – to termin wysiewu niektórych gatunków roślin jednorocznych bezpośrednio do gruntu (np. gatunki mało wrażliwe na niskie temperatury – np. chabry), wielu roślin drzewiastych (np. wiele klonów, graby, głogi, dęby)
  • zima – termin wysiewu niektórych roślin sezonowych produkowanych pod osłonami (np. begonia stale kwitnąca, petunia, lobelia, pelargonia), bylin wymagających przechłodzenia lub przemrożenia (np. dzwonki, pierwiosnki, szarotka, liatra), niektórych roślin drzewiastych (np. pieris).
1
Rośliny ozdobne